Medlemskap

Vuxen  200 kr
Ungdom  100 kr

Vuxen är du från och med det år du fyller 20. Medlemskapet gäller per kalenderår.

Allkort vuxen

12 månader 3715 kr
6 månader 2680 kr
1 månad 495 kr
Autogiro 309 kr/mån 
Dag 12 månader
2655 kr 
Dag 6 månader 1530 kr
Dag 1 månad  325 kr 
Dag Autogiro 221 kr/mån 

Allkort ungdom 12-19 år

12 månader 2650 kr 
6 månader 1480 kr 
1 månad 275 kr
Autogiro 220 kr/mån 

Gruppträning

12 månader  3180 kr 
6 månader 2075 kr 
1 månad
385 kr 

Autogiro

265 kr/mån 

Gruppträning ungdom 12-19 år

12 månader 1590 kr 
6 månader 1040 kr 
1 månad 220 kr 
Autogiro, från 18 års ålder  132 kr/mån 
                       
                     

Gymkort vuxen

12 månader 3340 kr 
6 månader 2290 kr 
1 månad 440 kr
Autogiro 278 kr/mån 
Dag 12 månader  2120 kr 
Dag 6 månader  1420 kr 
Dag 1 månad 275 kr 
Dag Autogiro 176 kr/mån 

Gymkort ungdom 12 -19 år

12 månader 1640 kr 
6 månader 1090 kr 
1 månad 230 kr 
Autogiro, från 18 års ålder  136 kr/mån 

Klippkort 10 gånger

Gäller all träning under 12 månader.

Vuxen 780 kr
Ungdom  440 kr

 

Övriga kort

Terminskort

Seniorklubben 700 kr

Juniorkort. Barn från 7 år
på pass utan redskap

200 kr

Familjejympa. Ett träningskort per familj

200 kr 

Medlemskap krävs för Seniorklubben.

Medlemskap krävs för barnen på Juniorkort och Familjejympa .

Engångsbiljetter - alla åldrar

1 gång ej medlem i föreningen 110 kr
1 gång medlem i föreningen 90 kr
1 gång medlem i annan F&S-förening 50 kr

Provträna 1 gång

Du är alltid välkommen att provträna hos oss om du inte redan är medlem. Du betalar 110 kr och om du sedan väljer att köpa medlemskap och ett träningskort inom 30 dagar drar vi av 110 kr på kostnaden av ditt träningskort. Så spara ditt kvitto. Detta gäller ej för 10-klippkort eller provapåkampanjen.