Valberedningens uppgift är att hitta ledamöter till en styrelse som ska 
gynna föreningen. Uppdraget i valberedningen är ideellt. De försöker 
hitta personer i olika åldrar som kan se sin åldersgrupp intressen, 
personer med olika personligheter och som kommer från olika branscher. 
Viktigt är såklart också att brinna för vår förening, såväl som i 
handling som i tal!

De som sitter i valberedningen har antingen blivit tillfrågade eller så 
ställer en sig till förfogande till en sådan position. Är du intresserad 
eller vet någon som skulle passa bra i rollen? Hör av dig till 
valberedningen!

Görgen Norén
Catarina Player-Koro
Karin Svensson

valberedningen@mark.friskissvettis.se