Friskis&Svettis Riks

Föreningarnas förening är Friskis&Svettis Riks