2–12 år

Barnkort - ger tillgång till pass som riktar sig till familj och barn.

Från det år du fyller 8 år (med Barnkort) - får du gå på gruppträning utan redskap tillsammans med en vuxen.

12–15 år

UNG-kort - från det år du fyller 12 år

Från det år du fyller 12 år (med UNG-kort) kan du gå på all gruppträning och träna på gymmet tillsammans med en vuxen.

Inpassering med UNG-kort kan endast göras via receptionen.

16–19 år

Ungdom - från det år du fyller 16 år kan du köpa kort till ungdomspris.

Från det år du fyller 16 år (med vanliga träningskort, All-, Gym- eller Jympakort) kan du gå ensam på all gruppträning och träna på gymmet, du får även tillgång till gymmet på obemannad tid.

Vuxen-Student-Senior

Från den dag du fyller 20 år betalar du full medlemsavgift och vuxenpris på träningsavgiften.

Studentpris - visa ditt mecenat- eller studentkort.

Senior - från den dag du fyller 65 år. Är du förtidspensionär visar du ditt intyg för att få rätt pris på ditt träningskort.