Rösträtt

Din rösträtt

Alla som är medlemmar i Friskis&Svettis Gävle (har betalat medlemsavgiften för 2022) och fyller minst 12 år under kalenderåret har rösträtt på föreningens årsmöte. Du har också rätt att lägga en motion till mötet. 

På grund av rådande omständigheter planerar vi årets årsmötet senare än vad vi brukar. Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida en vecka innan årsmötet.

När: Tisdag 26 april kl. 18.00
Var: Royal

Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida en vecka innan årsmötet.

Motionera mera

Till årsmötet kan du som är medlem lämna in motioner (förslag) om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att kontakta oss eller prata med oss i receptionerna. 

Så här skriver du en motion

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.
  • Beskriv nuläget och problemet/behovet.
  • Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.
  • Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och personnummer och dagens datum.
  • Mejla till info@gavle.friskissvettis.se senast 22 mars

Så här kan du lämna in din motion 

Skicka in din motion senast 22 mars. 

Posta till:
Friskis&Svettis Gävle
Norra Slottsgatan 5
803 20 Gävle