Värva en vän - få en månad gratis

Värva en vän - få en månad gratis

Värvar du en vän som inte tidigare har varit medlem, får du en månad gratis laddat på ditt träningskort. Ta med dina vänner och upplev rörelseglädje tillsammans!

Läs mer

Träningskort

12 mån    
3000 kr (270 kr vid autogiro)
6 mån      
2100 kr (370 kr vid autogiro)
3 mån
1250 kr
1 mån        
500 kr (400kr under 1 juni till 31 juli)
10 ggr-kort, gilltigt i 12 mån      
600 kr

Träningskort - dag (inpassering före kl. 15.00)

12 mån
2100 kr (195 kr vid autogiro)
6 mån      
1500 kr (270 kr vid autogiro)

Träningskort - pensionär, studerande, träna på recept

12 mån    
2400 kr (220 kr vid autogiro)
6 mån      
1680 kr (300 kr vid autogiro)
3 mån
1000 kr
1 mån        
400
kr (300kr under 1 juni till 31 juli)
10 kort      
600 kr

Detta kort går ej att köpa via nätet då intyg krävs vid köp.

Träningskort - dag (inpassering före kl. 15.00) pensionär, studerande, träna på recept

12 mån
1680 kr (160 kr vid autogiro)
6 mån      
1200 kr (220 kr vid autogiro)

Detta kort går ej att köpa via nätet då intyg krävs vid köp.

Träningskort - ung 13-15 år

Du får träna allt med undantag för Skivstång, Box & HIT. Du kan köpa detta kort från och med det år du fyller 13 och gäller fram till och med det år man fyller 15.

12 mån    
1500 kr
6 mån      
800 kr
3 mån
500 kr

Detta kort går ej att köpa via nätet då målsmans godkännande krävs vid köp.

Träningskort - ung 11-12 år

Du får träna gym med målsman samt Familjefys, Dans, Jympa och Step på egen hand. Du kan köpa detta kort från och med det år du fyller 11 och gäller fram till och med det år man fyller 12.

12 mån    
750 kr
6 mån      
400 kr
3 mån
250 kr

Detta kort går ej att köpa via nätet då målsmans godkännande krävs vid köp.

Träningskort - ung 0-10 år

Du får träna Familjefys, Knatte & Familjejympa

12 mån    
200 kr
6 mån      
100 kr

Detta kort går ej att köpa via nätet då målsmans godkännande krävs vid köp.

Enkelkort

Med detta kort får du gå på Enkeljympa

20 ggr-kort, gilltigt i 12 mån     
400 kr

Detta kort går ej att köpa via nätet. Välkommen in till våra receptioner på Torget eller Gavlehov!

Övriga priser

Prova på vecka  125 kr

Gäller för dig som inte har befintligt medlemskap

Engångsbesök
80 kr
Engångsbesök 11-15 år 50 kr med målsmans skriftliga godkännande

Gäller för dig som inte är aktiv medlem

Engångsträning (medlem)  50 kr

Gäller för dig som är aktiv medlem i annan F&S förening samt dagkort övrig tid

Gyminstruktion (icke medlem)  300 kr

Gäller för dig som inte är medlem i F&S Gävle

Gyminstruktion (medlem)  150 kr

Gäller för dig som är medlem i F&S Gävle

Nytt plastkort  100 kr

Gäller borttappat kort

Bokningsspärr  100 kr

Låsa upp din bokningsspärr

Frysa kort 2-4 mån  150 kr

Gäller endast våra kort på 12 mån