Rösträtt

Din rösträtt

Alla som är medlemmar i Friskis&Svettis Gävle (har betalat medlemsavgiften för 2019) och fyller 15 år under kalenderåret har rösträtt på föreningens årsmöte. Årsmötet hålles en gång per år. Nästa årsmöte är 26 mars 2019 kl. 18.00 på Torget i Stora konferensen. Du har också rätt att lägga en motion till mötet. Läs mer om hur du går tillväga med en motion här nedan. Skicka in din motion senast 18 februari.

Motionera mera

Till årsmötet kan du som är medlem lämna in motioner (förslag) om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att kontakta oss eller prata med oss i receptionerna. 

Så här skriver du en motion

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.
  • Beskriv nuläget och problemet/behovet.
  • Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.
  • Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och personnummer och dagens datum.

Så här kan du lämna in din motion 

Skicka in din motion senast 18 februari.

Maila till:
info@gavle.friskissvettis.se

Posta till:
Friskis&Svettis Gävle
Norra Slottsgatan 5
803 20 Gävle