Gymträning från det år du fyller 13

Du får köpa kort och träna på egen hand i Friskis&Svettis gym fr o m den termin
du fyller 13 år
. Innan träningen får påbörjas måste den minderåriga (13-15 år) ha genomgått en gymintroduktion Gym Ung. Målsman måste godkänna en överenskommelse genom signatur och och vara med vid godkännande av överenskommelse och bokning av introduktion. 
Från det år du fyller 16 år krävs ingen överenskommelse/underskrift av målsman. 

Viktigt! Den vuxne/målsman är alltid ytterst ansvarig för den unge medlemmen och dennes träning.

Kortpriser hittar du här.