Varför har föreningen gjort denna förändring?

Mer information om föreningens förändring av kortstruktur, som infördes den 21 oktober 2019

En arbetsgrupp (kortgruppen) bestående av två representanter från styrelsen samt fyra medarbetare i föreningen, har arbetat med kortfrågan i drygt ett år. Styrelsen och kortgruppen har varit noga med att ha ett helhetsperspektiv i arbetet med kortstruktur/priser. Vi har bland annat tagit hänsyn till;

  • Träningstrender – allt fler vill träna i grupp med gymutrustning.
  • Allt fler vill variera sin träning ur ett hälsoperspektiv, gym i kombination med gruppträning.
  • Behov av mer öppna träningsytor som gör att man lättare rör sig mellan olika ytor i lokalerna. I Friskis&Svettis träningsutveckling vill man nyttja alla träningsytor mer effektivt och väljer därför att förlägga träningen mer integrerat i träningsytorna. Gruppträningsformerna Cirkelgym, Plaza, Modus, HIT, Cirkelfys, Rodd, Cardio mix är pass som redan är eller kommer att vara i gymmens öppna ytor. Vilken korttyp som ger behörighet till dessa pass var inte självklar, gym eller gruppkort.
  • Öppnare ytor och nya träningsformer har ibland inneburit att medlemmar utnyttjar gymmet trots att man inte har betalt för det vilket inte är okej. Detta kommer föreningen ifrån när alla medlemmar har ett Allkort.

Dessa trender har lett till att allt fler Friskisföreningar infört Allkort för att möta medlemmarnas träningsbehov. Innan Friskis Västerås beslutade att införa Allkortet studerade vi hur andra Friskis föreningar upplevt övergången till Allkort och fann att reaktionerna varit övervägande positiva. 

Vi har valt att sänka priset på Allkortet med 150 kr för ett helår till 2 950 kr, tidigare 3 100 kr. För vissa grupper som valt ex. dagkort gym tidigare innebär det en prishöjning när man får tillgång till alla träningsformer. Vi anser dock att det blir en mer rättvis prissättning utifrån alla träningsformers olika kostnader. Kostnaderna för att underhålla och skaffa ny gymutrustning är vår absolut största rörliga kostnad.  

Föreningen vill ge alla medlemmar tillgång till all vår träning, en hållbar och varierad.
Med Allkortet finns det alltid träningsmöjligheter.