Björnövägen

Parkering 

Parkeringsövervakning sker inom området av Svensk Bevakningstjänst, vilket kan medföra en faktura på kontrollavgift vid felaktig uppställning. Parkering får endast ske i anvisade P-rutor och i max 3 timmar.

Ibland kan bli trångt vid infarten speciellt i skiftet mellan olika träningspass. För att underlätta flödet på parkeringen har vi enkelriktad körriktning på vår parkering på Björnövägen.
Se skyltar.

Tips för att undvika parkeringsproblem;
Ibland, speciellt kvällstid, är våra anläggningar välbesökta. Då är det extra viktigt att alla respekterar ordningen på våra parkeringar! Det förekommer tyvärr ofta felparkeringar så bilar blir instängda. Om du parkerar din bil och du har två bilar parkerad direkt framför dig blir det bekymmer för den som står i mitten...

Här finns det

  • Gym i tre plan
  • Indoor walkingsal
  • Spinningsal
  • Två gruppträningssalar
  • Yogasal

Björnövägens avveckling

23 februari 2021

Precis som vi tidigare meddelat (här på hemsidan och i medlemsbrev), kommer vi inte ersätta Björnövägen med en ny anläggning. Datum för stängning av Björnövägen har varit planerat till den 1 oktober 2021.
Nu måste vi tänka om p g a föreningens ekonomiska läge.


Pandemin har påverkat föreningen mycket negativt och försvagat föreningens ekonomi kraftigt. Styrelsen har beslutat att trots kraftfulla och många åtgärder på kostnadssidan - plus att vi sökt och fått olika statliga stöd - måste vi göra ytterligare kostnadsbesparande åtgärder. Och med detta i beaktande har styrelsen beslutat att stänga Björnövägen
redan vecka 25 (torsdagen den 24 juni).


Vi förstår att detta skapar många frågor och funderingar.
Nedan försöker vi svara på några...

Kommer man inte ersätta Björnövägen med annan anläggning?

Den frågan har vi parkerat med anledning av det tuffa ekonomiska läget. Det går inte att gå in i ett nytt långt hyresavtal, det skulle inte vara ansvarsfullt då ekonomin inte tillåter det i dagsläget.

Jag har räknat med att kunna träna september ut, hur blir det med mitt träningskort?

Vi har tre anläggningar (City, Finnslätten, Rocklunda) som fortsätter att vara öppna och tillgängliga för träning som vanligt. Vi fortsätter med de restriktioner vi vidtagit nu under den pågående pandemin och hoppas att du kan träna på dessa anläggningar istället.

Hur blir det med passen, kommer mina favoritledare sluta eller kommer hen ha pass
på en annan anläggning?

Vi ser över schemaläggningen och hoppas att vi ska få med alla funktionärer som vill fortsätta engagera sig i föreningen till en annan anläggning.

Kommer ni att sälja av grejer?

Ja, vi har redan en fyndhörna på Björnövägen där vi säljer grejer allt eftersom vi röjer i förråd - ex datasladdar, tvålautomater, tangentbord etc…
Träningsutrustning ex gymmaskiner och spincyklar, har vi ännu inte beslutat om vi ska sälja eller magasinera.

Har du fler funderingar?

Mejla oss - info@vasteras.friskissvettis.se

Här finns vi

Träna på Friskis

Här finns vi