Björnövägen

Parkering 

Parkeringsövervakning sker inom området av Svensk Bevakningstjänst, vilket kan medföra en faktura på kontrollavgift vid felaktig uppställning. Parkering får endast ske i anvisade P-rutor och i max 3 timmar.

Ibland kan bli trångt vid infarten speciellt i skiftet mellan olika träningspass. För att underlätta flödet på parkeringen har vi enkelriktad körriktning på vår parkering på Björnövägen.
Se skyltar.

Tips för att undvika parkeringsproblem;
Ibland, speciellt kvällstid, är våra anläggningar välbesökta. Då är det extra viktigt att alla respekterar ordningen på våra parkeringar! Det förekommer tyvärr ofta felparkeringar så bilar blir instängda. Om du parkerar din bil och du har två bilar parkerad direkt framför dig blir det bekymmer för den som står i mitten...

Här finns det

  • Gym i tre plan
  • Indoor walkingsal
  • Spinningsal
  • Två gruppträningssalar
  • Yogasal

Björnövägens framtid

Ersättningsanläggning för Björnövägen
För cirka 1½ år sedan fick vi beskedet att Västerås nya Polishus skall byggas på området vid Björnövägen där Friskis har en av sina anläggningar. Sedan detta besked kom har Friskis styrelse och ledning arbetat intensivt med att hitta en bra ersättningsanläggning för Björnövägen. Vi har undersökt flera alternativ, men att hitta en optimal anläggning i närområdet är svårt. Den skall dessutom ha potential och möjlighet till utveckling.

Sedan mars månad lever vi alla i en annorlunda verklighet, med en rådande pandemi. Detta har påverkat hela världen och självklart även Friskis i Västerås.
Vi ser att medlemsantalet sjunker - att man väljer att avstå träning helt, eller träna på andra sätt med tanke på omständigheterna.
Med sviktande ekonomi, permitteringar bland anställda och förändrade träningsmönster bland medlemmar, har styrelsen tagit ett beslut att parkera frågan om en ersättningsanläggning för Björnövägen tillsvidare. Världsläget och osäkerheten om Covid känns alltför påtaglig för att föreningen skall ta på sig ekonomiska merkostnader, något som alltid dyker upp vid nyetableringar.

Så hur går vi vidare nu - hur ser planen ut?

Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla våra medlemmar skall få möjlighet till fortsatta bra träningsytor, härliga pass, luftiga gym och schyssta mötesplatser. Vi kommer i dagarna dra igång planeringen (och vidareutvecklingen) av våra tre övriga fantastiska anläggningar – City, Finnslätten och Rocklunda. Frågor att ta ställning till är bl a hur vi kan optimera ytorna, omfördela passen på anläggningarna och utnyttja digital träning. Vi inser att det finns knutar att lösa, men vi är övertygade om att detta kommer att bli riktigt bra.

Vi vill att det skall finnas ett starkt och välmående Friskis&Svettis även i framtiden. Nu ser vi med spänning fram emot föreningens utveckling och kommande träningstrender. Vi hoppas att DU är med oss på resan!
Har du funderingar och tankar kring detta? Mejla och berätta styrelse@vasteras.friskissvettis.se
Och du, Björnövägen är öppet precis som vanligt – du kan träna pass och gym ända fram tills grävskopan kommer i oktober 2021 – kör på!

Håll utkik på hemsidan för att läsa om hur vi kommer att arbeta med våra andra anläggningar framledes.

Här finns vi

Här finns vi