Lämna en motion

Du som medlem kan lämna in en motion till årsmötet. 

Alla som är medlemmar i Friskis&Svettis Västerås (och har betalat medlemsavgiften för 2020) har rätt att lägga en motion till mötet. Du har också rösträtt på årsmötet.

Tips inför din motion
En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra övergripande frågor som berör många medlemmar. Det kan t.ex. handla om att öppna nya träningsställen, nya platser att träna på eller om att föreningen ska ta fram en strategisk plan för att arbeta med en speciell fråga. 

Har du däremot specifika förslag som rör den dagliga verksamheten, exempelvis öppettider, fler pass av en viss träningsform eller utrustning på en anläggning, är du varmt välkommen att använda vårt medlemsforum Frågor&Svar. Det är smidigaste och snabbaste vägen för den här typen av önskemål.


Så här skriver du en motion

• Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om. 
Obs! Handlar det om flera olika ämnen bör du skriva en motion per ämne.
• Beskriv nuläget och problemet/behovet.
• Beskriv ditt förslag till lösning och dina argument för förslaget. 
Komplettera gärna med ett kostnadsförslag om det är möjligt.
• Avsluta med ditt och eventuella medmotionärers namn och medlemsnummer 
(se ditt träningskort) och dagens datum.


Så här kan du lämna in din motion

lämna in den i någon av våra receptioner
eller
fyll i direkt på denna länk
eller
mejla till styrelse@vasteras.friskissvettis.se

Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet - 
onsdag den 17 mars 2021.


Vad händer sen?
Styrelsen svarar skriftligen på din motion och lägger ett förslag på beslut till årsmötet. Styrelsen kan bifalla motionen (säga ja till ditt förslag), avslå den (säga nej till ditt förslag) eller “anse motionen besvarad” (förklara hur styrelsen tänker och föreslå en annan lösning). 

Om styrelsens förslag skiljer sig från ditt, och du fortfarande håller fast vid ditt förslag, bör du vara på plats på årsmötet den 16 april. Där får du chans att ytterligare argumentera för ditt förslag och yrka bifall. Det är medlemmarna som är närvarande på årsmötet som bestämmer! 

Om du inte kan närvara själv, kan du ordna så att någon annan medlem är på plats i ditt ställe.