Gruppträning

Det år du fyller 13 år får du gå på all gruppträning. På spinning och Indoor walking måste du dock vara minst 150 cm lång. 

Barn 10-12 år får gå på Coreflex, Dans, Jympa, Löpning soft (distans/intervall/cross), Step, Familjefys och Multifys (se prislista)

Barn 7-9 år får gå på Familjefys och på markerade pass i schemat (*) m förälder 
(se prislista)

Gymträning

 • Gym 10-12 år
  Träningen skall alltid ske tillsammans med förälder alt målsman/vuxen som
  är 25 år och över. Vid kortköpet ska målsman signera ett avtal där hen godkänner att barnet får träna tillsammans med vederbörande (målsman/förälder).
  Både barn och målsman/förälder måste ha aktiva träningskort och medlemskap i föreningen. Barnet skall ha fyllt 10 år. Träningen gäller endast på våra bemannade anläggningar - City och Rocklunda. (Träningskortet gäller ej Friskis GO).
 • Gym 13-15 år
  Du får köpa kort och träna på egen hand i gym fr o m den termin du fyller 13 år 
  förutsatt att du gått Gym ung 13-15 år.
  Målsman måste godkänna en överenskommelse genom signatur, samt vara med
  vid bokning av introduktion och godkännande av överenskommelse.
  Den vuxne/målsman är alltid ytterst ansvarig för den unge medlemmen och
  dennes träning.
  Här kan du läsa mer om GYM UNG
 • Du kan träna fr o m den termin du fyller år - utan att ha gått Gym ung - men då tränar du med din förälder.
  Ungdomen köper en engångsbiljett (50 kr) tillsammans med sin förälder (som ska vara medlem och ha aktivt träningskort eller köper engångsbiljett).
  Kravet är att ungdom och förälder tränar på gymmet tillsammans under hela passet.
  Föräldern är ansvarig för att ungdomen sköter sig och följer föreningens gällande rekommendationer och trivselregler.
  Gäller enbart träning på våra bemannade anläggningar.

 • Från det år du fyller 16 år krävs ingen överenskommelse av målsman.

Bebis i gymmet

Du får ta med din bebis in på gymmet, men bebisen måste sitta i bilstol eller barnvagn (av säkerhetsskäl). Tar du in barnvagnen måste du använda hjulskydd. Du ansvarar för att ditt barn är skyddat.
Vår försäkring gäller, men föreningen ansvarar inte för vad som eventuellt kan ske i gymmet (ex släppta vikter, kettlebells etc).
Äldre barn får inte vistas i gymmet förutom om de skall träna med förälder*. Särskilda väntytor finns där barnet kan vara under tiden föräldern tränar.

* Läs mer om Gym 10-12 år träna med förälder och Gym ung här.

Barn får inte vistas i salarna/gymmen

Barn får inte vistas i salarna under passen eller i gymmen. Det finns särskilda väntytor för barnen på alla våra anläggningar där de kan vara under tiden föräldrarna tränar.
I dessa utrymmen finns möjlighet till att se film, läsa böcker etc.

Det finns pass där du kan ta med ditt barn och ni tränar tillsammans - se träningsutbud.

För gymträning 10-15 år - se ovan.

Senior

Du räknas som senior vid 65 års ålder.
Är du sjukpensionär/förtidspensionär, skall du 
kunna visa upp intyg.