--
Ordförande: Monika Kahande
Vice ordförande: Nina Wennhall
Sekreterare: Solveig Sandberg
Kassör: Linnéa Albertsson
Ledamöter: Jan-Ove Svensson, Kerstin Enaeus och Peter Gustavsson Lidman