Friskis förhållningssätt

Friskis&Svettis förhållningssätt har hela tiden varit att följa myndigheternas rekommendationer och beslut och att tillgängliggöra träning i möjligaste mån. Det är viktigt att hålla i sin träning men det får kanske ske på annorlunda sätt just nu.

I det läge som vi befinner oss i har vi inte ekonomiska möjligheter till att frysa träningskort. Vi hoppas att du har förståelse för det och att du vill fortsätta vara medlem – tillsammans ska vi ta oss igenom detta! Tillsammans är vi alla medlemmar, ideella funktionärer och anställda Friskis&Svettis. Vi har funnits och erbjudit rörelseglädje i Västerås sedan 1983 och vi finns här för dig nu under pandemin, om än på lite annorlunda sätt. Vi vill fortsätta att finnas kvar för dig även efter krisen. 

Du som inte kan träna av olika orsaker, kan frysa ditt träningskort mot uppvisande av giltigt läkarintyg i sedvanlig ordningIntyget får inte vara äldre än 6 månader. Kom in till närmaste reception så hjälper vi dig.

Maxantal motionärer per anläggning

Så här har vi beräknat

Riksdagen har antagit en tillfällig pandemilag som började gälla den 10 januari.
För träningsanläggningar innebär lagen att varje besökare/medlem som tränar inomhus
ska ha ett utrymme om 10 kvadratmeter i hallar och gym, att skyltning om detta ska sättas upp och att arbetet ska dokumenteras.

Friskis&Svettis Västerås har säkerställt att varje person har minst 10 kvm i rörelseutrymme i våra lokaler och i de flesta fall med en marginal. Vi informerar tydligt på varje anläggning vilket maxantal som gäller i respektive yta/sal, även i reception/cafédelen. Sedan pandemins början har föreningen tydligt informerat om att hålla avstånd, tvätta händer, torka av utrustning och att respektera våra åtgärder. Information har skett via hemsidan, sociala medier (Instagram, Facebook) samt medlemsbrev. Vi har även anslag med information på alla våra anläggningar sam en ljudslinga med information som spelas i gymytorna.

Vi har redan sedan tidigare begränsat antal deltagare på alla gruppass och vissa pass har även pausats. Föreningen fortsätter att erbjuda mycket uteträning och onlineträning.

På våra bemannade anläggningar har vi på gymmen ett inpasseringssystem som gör att vi kan hålla koll på att inte för många tränar i gymmet samtidigt, är gymmet fullt får man vänta.
Vi har beräknat kvadratmeterytan av respektive utrymmen där motionärer vistas - gruppträningssalar, gymyta, väntyta och omklädningsrum. På vardera av dessa ytor har vi beräknat ett maxantal av personer som kan vistas på respektive yta, med hänsynstagande till att varje motionär ska kunna disponera 10-15 kvm av den tillgängliga ytan.

Aktuella riktlinjer och anpassningar

Gruppträningen

 • Vi har kraftigt reducerat maxantal på våra gruppträningspass inomhus och utomhus.
  Se bokningsschema och respektive pass. Från den 1 februari utökade vi till 12 platser i vår utomhusträning.
 • Armcyklarna är inte längre bokningsbara separat på spinpassen utan du som vill använda armcykel bokar en vanlig spinbiljett, men använder armcykeln under passet.
 • Följande pass har pausats: Familj, Knatte, Pulspass och Seniorklubben.
 • Vi har lagt om och glesat ut i schemat, det är nu minst 15 min mellan passen.
 • Vi fortsätter att erbjuda mycket uteträning och onlineträning.
 • Ledaren tar inte längre emot passbiljetter direkt ur motionärens hand
 • Vi har öppnat upp våra gruppträningssalar för egen träning när det inte är pass.
 • I några av salarna har vi även utökat träningsmöjligheterna genom att ställa dit konditionsredskap (tex IW-walker, spincykel).
 • Vi erbjuder bokningsbara playpass i några av våra salar.
 • För att kunna nyttja salarna på bästa sätt erbjuder vi då Spin och IW i samma sal, men självklart med separata pass, det gäller på City och Rocklunda.
 • Om du ska gå på ett utepass hämtar du ut din passbiljett som vanligt, sedan ber vi dig gå ut och vänta på passtart. Vi behöver minimera tiden som antalet medlemmar är i våra lokaler.
 • Vi har anpassat träning där deltagarna är extra nära varandra eller där man delar redskap.
 • Vi har (tillfälligt) kortat ner tiden för inpassering på pass, så att inpassering kan ske ända fram till passtart. Du kan hämta ut din biljett 2 minuter innan passtart. Vi behöver minimera tiden som våra medlemmar är i våra lokaler.
 • Vi har tagit bort möjligheten att låna mattor och filtar på anläggningarna. Det finns möjlighet att köpa egen matta i receptionen.

Gymmet

 • Vi har infört ett inpasseringssystem som gör att vi kan hålla koll att inte för många tränar i gymmet samtidigt. Är gymmet fullt måste du vara beredd på att vänta en liten stund innan du kan komma in och träna. Max träningstid på gymmet är 90 minuter. Detta gäller endast våra bemannade anläggningar och från den 19 januari gäller det under alla våra öppettider.
  Se webbschema för antal per tidsrum.
 • Konditionsmaskinerna i gymmet är flyttade och/eller avstängda för att man ska kunna hålla avståndet.
 • Utrustningen i gymmet är utglesad för bättre avstånd. Du ansvarar för att inte träna
  nära andra.
 • Vi har gjort markeringar i golvet för att påvisa avståndstagande
 • Vi har tagit bort träningsmattorna i gymmen

Övrigt på anläggningarna 

 • Duschar och bastu hålls avstängda.
 • Vi informerar på flera olika sätt om att alla ska hålla avstånd (minst 1,5 m) till andra på gymmet, på pass och i gemensamma ytor.
 • Vi informerar flitigt om allmänna regler för att minska smittspridning.
 • Det finns plexiglas i våra receptioner. (De flesta träningskort går bra att köpa online via hemsidan).
 • På våra anläggningar finns handsprit vid inpasseringsdatorerna. Tvål, desinficerade trasor och/eller sprayflaskor med desinfektion lättillgängligt.
 • Trasor som finns i gym och salar tvättas i 60 grader med tvättmedel och desinficerande medel.
 • Personalen torkar över ytor (handtag, bänkar, inpasseringsskärmar etc) flera gånger per dag med ytdesinfektionsmedel
 • Vi har satt barnpassningen på paus tills vidare
 • Vi håller nu samtliga fyra anläggningar öppna för att glesa ut så mycket det går.
 • Vi har reducerat antalet sittplatser i våra gemensamma ytor

Det här behöver du som medlem göra

När du är hos oss hjälps vi åt att ta ansvar för en trygg träningsmiljö.
Vi uppmanar dig därför att:

 • Endast vistas på anläggning under träningspasset och lämna lokalen direkt när du är klar.
 • Begränsa din gymträning till 90 minuter åt gången.
 • Byt om och duscha hemma. Omklädningsrum är öppna primärt för avlämning av väskor och ytterplagg.
 • Vi poängterar att egenansvaret är enormt viktigt. Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symptom.
 • Håll avstånd i samtliga utrymmen 1,5-2,0 meter.
 • Var noggrann med att tvätta dina händer före och efter det att du tränat. För att du ska kunna hålla god handhygien hos oss har vi placerat ut tvål och papper vid samtliga handfat på våra anläggningar. Vill du komplettera med handsprit tar du med egen.
 • Torka noggrant av redskap och maskiner efter dig med avsedda trasor utplacerade på anläggningen.
 • Kom inte till anläggningen tidigare än nödvändigt och stanna inte längre än du behöver.
 • Håll koll på besöksbarometern och välj tider då det är lugnare i gymmet.

Var beredd på att du kan behöva vänta utanför anläggningen om det är kö. Vi måste dela på utrymmet och ge alla som behöver chansen att uppleva rörelseglädje.

Du är Friskis

Tillsammans är vi alla, medlemmar och ideella funktionärer, Friskis&Svettis. Vi har funnits och erbjudit rörelseglädje sedan 1978, vi finns här för dig nu under pandemin och vi vill fortsätta att finnas kvar för dig även efter krisen. Fortsätt att stötta din förening – tillsammans ska vi ta oss igenom detta!

Vid förändrat läge

Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på Folkhälsomyndigheten.
Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om detta här på hemsidan.

Mer information finns också på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Flera språk
Uppdaterad information om Coronaviruset på flera språk hittar du på krisinformation.se.

Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen

Spela video

Trångt eller luftigt på anläggningen?