Mats Dafnäs är en förgrundsperson när det gäller Friskis&Svettis i Uppsala. Han är en av dem som var med och grundade föreningen 1985 och har varit en stark motor att tillsammans med den tidigare verksamhetschefen Ingrid Hovstadius, utveckla föreningen till en av de mest framgångsrika i Sverige.

Typiskt Ingrid-stipendiet 2024 Friskis&Svettis Uppsala
Typiskt Ingrid-stipendiet 2024 Friskis&Svettis Uppsala

Vid en ceremoni 28 juni tog Mats Dafnäs dotter Sanna Dafnäs (mitten) emot Typiskt Ingrid-stipendiet 2024.

Friskis&Svettis verksamhetschef Helena Hovstadius (till vänster) och föreningens ordförande Claes-Göran Bernbäck (till höger) delade ut diplom och 10 000 kr.

Juryns motivering

Mats Dafnäs tilldelas Typiskt Ingrid-stipendiet 2024 för sitt enastående bidrag till folkhälsa genom sitt arbete med Friskis&Svettis. 

Som en av grundarna av IF Friskis&Svettis Uppsala har Mats varit en drivande kraft bakom Uppsalaföreningens framgång och expansion sedan 1985, till att idag vara en av Sveriges största Friskis&Svettis-föreningar med över 34 000 medlemmar! 

Under 36 år har Mats som träningsinspiratör och jympaledare regelbundet lett uppskattade och välbesökta pass, vilket visar hans stora passion för att inspirera människor att träna och må bra.

Mats engagemang och vision har inte bara förbättrat livet för medlemmarna utan han har också bidragit till att sätta standaren för hur en ideell träningsorganisation kan drivas med behållna ideella värderingar. Genom att förmedla kontakter med kommunpolitiker har Mats skapat möjligheter för föreningens projekt och initiativ, vilket stärkt föreningens position i samhället. 

Han har även varit starkt engagerad i att bygga och stärka Friskis&Svettis varumärke, vilket gjort organisationen känd för sin kvalitativa och tillgängliga träning, samt inkluderande kultur.

Mats har också förmågan att skapa en positiv och stödjande miljö genom att ge feedback och erkänna andras insatser. Inlyssnande och lösningsorienterad, alltid med föreningens bästa för ögonen, har Mats medverkat till en stark värderingsbas och en sammanhållen gemenskap, där alla känner sig uppskattade och inspirerade att ge sitt bästa.

Mats Dafnäs är en visionär och en sann inspiratör. Med sin entusiasm och sitt engagemang har Mats blivit en förebild och en oumbärlig del av Friskis&Svettis-familjen. Det är med glädje och respekt som kommittén för Typiskt Ingrid-stipendiet utser Mats Dafnäs till 2024 års stipendiat.