Ordförande :   Kristina Johansson
Sekreterare :   Jan Strömberg
Kassör :   Mats Kilander
Ledamot :   Diella Camaj Ericson
Ledamot :   Maria Höglund
Suppleant :   Ulf Wahlqvist
Suppleant :   Åke Pihlanen
Revisor :
  Anna Tapper
Revisorssuppleant :   Rickie Svensson