Friskis historia i Trosa

Friskis&Svettis Trosa bildades formellt hösten 1984 av Joulo Gustafsson och hans hustru Malin Adner. Paret hade hjälp av två Stensundselever, Carina och Jarri. Det första passet hölls under en rast i Camfils lunchrum i Trosa och de första motionärerna utöver Stensundselever var just Camfilpersonal. Vårterminen 1985 öppnades jympan även för utomstående. 

Några viktiga händelser:

  • Sommaren 1992 stod föreningen för "Riks Kick Off" där Friskis&Svettis folk från de flesta föreningar var med och lät sig inspireras en helg.
  • År 2000 delades Trosa kommuns idrottspris ut till Trosa Friskis&Svettis. Med priset följde en check på 3.000 kronor som användes till Drakbåtsrodden sommaren 2001, där vi deltog med syfte att ha kul men också att synas mycket.
  • Den 29 januari 2001 var vi med och satte Guinness-rekord, 64.782 personer som jympade samtidigt varav vi var 377.
  • Hösten 2004 firade vi 20-årsjubileum i en hel vecka tillsammans med de flesta ledare som vi haft sedan begynnelsen.
  • Hösten 2008 satsade F&S Trosa på spincykling helt i egen regi. Lokal hyrdes i Åda Handelshus och inreddes till kombinerad spincykling- och klubblokal.
  • Inför hösten 2015 utökades lokalen på Åda från en till två hallar, där den ena är speciellt avsedd för spinning och den andra för t ex cirkelfys, skivstång, yoga och minde jympagrupper.
  • Vintern 2016/2017 skapades ett gym på Åda, där medlemmar kan träna själva på valfri tid eller med instruktör vid ett pass i veckan.