Sparvallen

På Sparvallen har vi vår sommarjympa utomhus i juli.