Grebbestadskolans jympasal

Kör mot Grebbestad. Tag höger vid Kyrkan och sedan vänster vid fotbollsplanen (Hagavallen). Kör 200 meter och tag sedan vänster. Kör 100 meter och tag vänster igen. Ni ser idrottshallen på vänster sida.