2021-03-02

Är du nyfiken på hur det ser ut inne i vår nya anläggning Bergtorp?
Klicka på filmen nedan så kommer du med på en digital visning.

Fakta kring Bergtorpsanläggningen:
Total yta drygt 1700 m²
Gym 650 m²
Gruppträning 423 m² (blivande förråd kommer göra träningsytan något mindre)
Spinning 60 m²

Exakt flyttdatum är inte klart ännu, men vi räknar med en flytt i slutet maj/början på juni.

Här kan du läsa mer om träningsformen "Plaza" som nämns i videon >>

Spela video

Våra flaggor har anlänt och hissats vid nya anläggningen

Så här såg det ut under vecka 4 i vår nya Bergtorpsanläggning

2020-12-17

Kära medlem

Så här precis innan Jul har vi en nyhet att berätta för dig. Efter en tid av ovisshet kan den kanske till och med ses som en julklapp.

Året 2021 är det år då vi strävar mot en ny milstolpe i Friskis&Svettis Täbys historia samtidigt som en era är på väg att ta slut.

 

På årsmötet som hölls i juni informerades om en osäker framtid i vår anläggning, Slottshallen, i Näsbypark.

Förhandlingar gällande ett nytt hyresavtal har pågått under en längre tid. Det har varit en utdragen process med många möten som slutligen resulterat i ett hyresförslag som föreningen inte kunnat godkänna.

Fastighetsägaren vill göra en omfattande renovering av Slottshallen under samma byggperiod som hela området exploateras och moderniseras. Det tillsammans med egna anpassningar gör att hyran blir alldeles för hög för vår verksamhet. Vi gör bedömningen att vi inte kan höja priset på våra träningskort så mycket som behövs, eller fylla lokalen med så pass många medlemmar som krävs för att klara ekonomin.

Att inte komma ur förhandlingarna med ett positivt besked gällande Slottshallen har varit en risk som vi varit väl medvetna om. Parallellt med förhandlingarna har vi därför aktivt letat efter nya lokaler.

I sökandet efter ny lokal dök fastigheten på Fogdevägen 1 upp som ligger i närheten av ICA Stop.
Med sina 1750 m2 är den storleksmässigt jämförbar med Kyrkbyanläggningens 1691 m2. Tillsammans med utbyggnaden av Täby Park och dess nya passager under eller över motorvägen hamnar den här lokalen både strategiskt och prismässigt bra.

Träningsytor i ett plan utan väggar gör att vi kan planera träningsytorna bra. God ventilation och funktionella ytor för kontor och möten var andra positiva delar som gjorde att kansliet tillsammans med styrelsen och en extern konsult valde att gå vidare i arbetet med att utforma Friskis&Svettis Täbys nya anläggning.

I december blev bygglovet godkänt och precis i dagarna har ett 10 årigt avtal tecknats.

En öppning av vår nya anläggning planeras till maj/juni 2021 då vi samtidigt börjar flytta ut verksamheten från Slottshallen.

Det känns vemodigt att lämna Slottshallen efter alla dessa år samtidigt som vi är förväntansfulla över vår nya anläggning med mycket bra läge.

Information om arbetets gång kommer finnas tillgänglig här på hemsidan.

Med vänlig hälsning
Friskis&Svettis Täby