Andreas Strömberg är F&S Stockholms medlemsvalda ordförande.

2017

Ordförande har ordet 2016

Har du frågor eller vill veta mer?

Välkommen att kontakta styrelsen med dina frågor. 

Här kan du läsa mer om föreningens årsmöte och medlemsdemokrati