Fingeravtrycken lagras inte någonstans

När ett kort registreras läses vissa delar av fingeravtrycket in på chipet och då skapas en krypterad digital kod som lagras på kortet. Inget sparas i någon databas utan det bär du med dig som medlem på ditt kort. Skulle någon obehörig komma åt våra system går de uppgifterna alltså inte att få fram.

Inpassering obemannade tider

Vid inpassering på obemannade tider jämförs ditt fingeravtryck som läses in från läsaren vid ytterdörren med det som ligger lagrat på ditt kort. När det matchar öppnas dörren. Detta för att säkerställa att det är rätt person med rätt chip. Det gör inpasseringen på anläggning säkrare.

Korten är krypterade

F&S Stockholm har valt ett system som kallas Gantner. Skulle du tappa ditt kort med den krypterade koden på kan inte obehörig läsa ut informationen. Till detta behövs en Gantner kodnyckel och skulle någon mot förmodan ha denna kodnyckel, är även sektorerna, där fingeravtryckens koder finns inlästa, också kodade med en annan nyckel.

Läs mer om våra obemannade tider och anläggningar på F&S LindhagenF&S SkrapanF&S SundbybergF&S Sveavägen och F&S Solna.