Så har vi anpassat träningen under pandemin

Sedan våren 2020 har vi kontinuerligt anpassat verksamheten så att träning ska vara så smittfri och trygg som möjligt. 

Här hittar du samtliga anpassningar