Snittet mår "sådär"–
upplever mer gemenskap, rör sig mindre

Stockholms genomsnittliga Friskisindex är 73, och hamnar i kategorin ”mår sådär”. Allra bäst mår Stockholmarna av sitt sociala sammanhang. Det totala gemenskapsindex landar på 79. Glädjeindex landar in lite under på 74. Sämst mår stockholmarna sett till sina rörelsevanor. Rörelseindex stannar på 67.

Friskisindex resultat 2020
Tjej som hoppar hopprep

All rörelse räknas

Mätningen visar tydligt att ju mer du rör på dig, desto bättre mår du. Vi kan tydligt se att den största vinsten får den som går från ingen träning alls, till att träna något över huvud taget. Välmåendet ökar sedan succesivt upp till fem gånger i veckan, därefter avtar ökningen något.

- Det bygger på "the law of diminishing returns", alltså att den största förändringen sker när du går från inget till något och det gäller i synnerhet när det kommer till träning, säger Carl Johan Sundberg. Sedan kan förbättringen inte pågå i all evighet utan tillslut når man någon slags platå.

Stora skillnader mellan måendegrupperna

Det syns stora skillnader i måendet även när vi tittar på indexvärdena för varje måendegrupp. Gruppen mår bra och gruppen mår dåligt skiljer sig från varandra med över 50 enheter på indexskalan. Här syns också att delindexen följer varandra och det totala måendet. Genom alla tre grupper är gemenskapsvärdet något högre och rörelsevärdet det lägsta. Rörelseindex är det som minskar mest då människor mår dåligt.

Stapeldiagram med resultat
Friskisindex olika gruppers mående

Ekonomi och ålder spelar roll

Liksom många andra studier visar Friskisindex att socioekonomi spelar in. Generellt mår du bättre om du har hög utbildning, hög inkomst och är yrkesverksam. Det som sticker ut är att studenter verkar må sämre och att kvinnor upp i högre ålder mår betydligt bättre.

Läs rapporten här

Rapporten 2020

Ladda ner eller skriv ut hela rapporten för Friskisindex Sthlm 2020.

Rapporten som PDF

Rapport 2020

Resultat för Friskisindex 2021

70-plussarna mår sämre, vi rör på oss mindre i vardagen och all rörelse räknas för att öka välmåendet.

Kolla in alla resultat för 2021 års mätning

Rapport 2021

Hur mår du?

Testa ditt eget Friskisindex

Här kan du själv göra Friskisindextestet och kolla hur bra du mår utifrån rörelse, glädje och gemenskap. Du kan jämföra ditt resultat med våra resultat i ditt område eller andra i samma ålder eller livssituation.

Gör testet

Ikon för Friskisindex