Carl Johan Sundberg - professor i arbetsfysiologi

Leg. doktor, prodessor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid KI. Han forskar om vad som egentligen händer i kroppen när vi tränar och hur det bidrar till ökad hälsa och förbättrad fysisk funktionsförmåga. Nu även ambassadör för Friskisindex.

- Det är viktigt och spännande att vara med i alla seriösa ansatser för att förstå och sprida kunskap och motivation.

Därför är rörelse viktigt för välmåendet

 Carl Johan Sundberg

Carl Johan vill förbättra folkhälsan

Carl Johan Sundberg både föreläser och skriver böcker om vikten av rörelse och motion och han forskar själv om träningens effekter. Och han lever som han lär, Carl Johan Sundberg sitter sällan still. 

Carl Johan Sundberg har också varit ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, en delförening inom Svenska Läkaresällskapet. Där han har varit med och tagit fram FYSS, en handbok som samlar information om och beskriver vilken typ och dos av fysisk aktivitet som passar bäst för patienter med olika typer av sjukdomar.

Nu vill Carl Johan genom att vara ambassadör för Friskisindex vara med och sprida kunskap om rörelse och motions påverkan på folkhälsan.

Mer om Carl Johan Sundberg på KI

Liria Ortiz - psykolog & terapeut

Liria Ortiz har en rad titlar; leg. psykolog, psykoterapeut med KBT-inriktning, föreläsare och författare. Hon utbildar och handleder motiverande samtal i kognitivt beteendeterapi och nu också ambassadör för Friskisindex. På frågan varför svara hon:

- Friskis står för saker jag stödjer. Sen vill jag som ni att folk ska känna mer gemenskap. Och vi vet att fysisk aktivitet ger mer glädje och kan ge mer känsla av gemenskap.

Därför är glädje och gemenskap viktigt för välmåendet.
Liria Ortiz

Liria vill att vi ska känna mer gemenskap

Liria Ortiz är både föreläsare, författar och handledare och är verksam inom sitt privata utbildningsföretag. Hon är praktiserande psykoterapeut samt utvecklar kurser och skriver manualer inom motiverande samtal som riktar sig till olika yrkesgrupper i Sverige.

Som föreläsare talar hon ofta om motivation, motstånd och förändring och kognitiv beteendeterapi. Dessutom sitter hon med i en rad expertpaneler såsom Insidan i Dagens Nyheter och Psykologförbundets nätplats Psykologguiden.

Hon vill att vi människor ska känna mer gemenskap och glädje och vill genom att vara ambassadör för Friskisindex även motivera fler till rörelse då hon vet att det är stor faktor till att vi mår bättre.

Mer om Liria på Athenas

Jessica Norrbom - fysiolog och träningsforskare

Jessica är även författare och föreläsare. Hon forskar inom träning och fysiologi och hjälper oss att förstå varför träning och vardagsmotion är viktigt och ger oss lite bra tips på vägen.

- Jag brinner för att fler ska komma i rörelse och vara fysisk aktiva så jag tycker att det här en bra plattform för att vara med och sprida sådan kunskap.

Därför är motion viktigt för välmåendet
Jessica Norrbom

Jessica brinner för att få fler i rörelse

Jessica Norrbom är adjunkt vid KI som molekylärbiolog och doktor i fysiologi, samt författare, föreläsare och har också jobbat som personlig tränare. Hon är van att prata om forskning och vetenskap på ett populariserat och lättbegripligt sätt. Nedan är ett par titlar som hon är medförfattare till. 

  • Frisk utan flum - en vetenskaplig väg till bättre hälsa.
  • Små förändringar stora hälsovinster – hur lite måste man egentligen göra för ökad hälsa?
  • Inaktivitet/stillasittande - vår tids hälsofara
  • Träningens effekter på hjärnan

Jessica brinner för att få folk i rörelse och hon hoppas att genom att vara ambassadör för Friskisindex kan hon hjälpa till att sprida viktig kunskap och motivera fler att komma igång.

Mer om Jessica på Talarforum

Ordförande intervjuar ambassadörerna

Filmerna spelades in innan pandemin bröt ut och det var okej att sitta nära varann :)
Spela video
Spela video
Spela video