Tidigare stipendiater

Spela video

2018

Claes Hybbinette (spinledare)
Claes är en förebild för just det Lasse förespråkade: en sann variation i musiken som ger upphov till kontraster, olika uttryck och en rörelseglädje som är kopplad till den musikaliska upplevelsen.

Nanna Holthe (dansledare)
Nanna leder pass för rörelsehindrade. Hon leder passen med rörelseglädje och engagemang för en grupp personer som har lite högre tröskel till träning än personer utan rörelsehinder.

2019

Moni och Nino Aletto (jympaledare)
Moni och Ninos jympapass förmedlar en tillåtande, familjär och jublande feststämning. Deras medryckande energi och goda humör gör att medlemmarna går från passen med breda leenden.

Radha Maini (spinledare)
Radhas val av gränslös musik från världens alla hörn har introducerat många motionärer till musik de inte lyssnat på tidigare och som får dem att ta i det lilla extra.