Vilka är ni?

Friskis skräddarsyr stöd för skola och idrott

Rekommendationer om fysisk distans gör att mycket ställs in, en hel del undervisning sker på distans och idrottsföreningar behöver begränsa sina aktiviteter. Barn och unga påverkas i hög grad och en ljusning ser ut att dröja. Därför stärker och skräddarsyr Friskis&Svettis sitt stöd för idrott och skola.

Läs mer och hitta inspirationen.