Besöksbarometer Friskis Södertälje

Redo att agera snabbt

Friskis har fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna anpassa verksamheten till nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Om läget skulle ändras och det kommer särskilda rekommendationer så återkommer vi med information om det här på hemsidan.