”En av vår förenings allra största eldsjälar, som under många år visat ett exceptionellt engagemang för den verksamhet hon själv varit med att bygga upp, leda och verka i, som har satt en personlig prägel på föreningen och bidragit till dess framdrift på ett enastående sätt, och som med sin unika förmåga att se och möta varje människa med glädje och omtanke har skapat en atmosfär i vår träningslokal som blivit vida omtalad.
För ytterst förtjänstfulla insatser som föreningens första anställda verksamhetsledare utnämns Lotta Nybäck till hedersmedlem i föreningen”