Gym

 Barn från 10 år är välkomna i gymmet tillsammans med vuxen. Barn och vuxen tränar tillsammans under den vuxnes ansvar, inte var för sig. För gymträning på egen hand är åldersgränsen 13 år. 

Gruppträning och spinning

På Skivstång, HIT, Power Hour och Cirkelgym är det 13-årsgräns. På de andra gruppträningspassen samt spinning är åldersgränsen 10 år.

Barntillåtna pass

På pass som har öronmärkts barntillåtet är barn under 10 år välkomna att träna/vara med i sällskap med vuxen för innevarande års medlemsavgift. Vuxen ansvarar för att barnen håller sig i utkanten av salen så att risken för tillbud minimeras. 
 

Familjelördag

På lördagar har vi Familjelördag kl 09.30-11.30 på både Frösö Strand och Stadsdel Norr.

Det innebär att barn under 10 år får vara i gymmet tillsammans med förälder. Under förälderns ansvar, dvs man följs hela tiden åt i gymmet. Kostnaden för barnet är innevarande års medlemsavgift. 

Övriga tider får barn under 10 inte vara i gymmet men gärna i våra salar och leka när det är ledigt där.