Tänk fortsatt på att:

  • Hålla god handhygien.
  • Du som är sjuk ska stanna hemma.
  • Torka av maskiner och redskap efter dig.
  • Vi utgår från att du som är ovaccinerad känner till och följer de rekommendationer som berör dig.