Yoga för unga med psykisk ohälsa

Fler och fler ungdomar vittnar om en tillvaro med höga krav på prestation. Det leder ofta till spänningar, trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och i värsta fall ångest och depressioner.
- Friskis&Svettis Göteborg har ett riktigt bra projekt med en yogagrupp för unga med fokus på närvaro och trygghet, säger Nina Forsberg, projektledare för Öka innanförskapet.
Att våga ta plats, att lita på sin kropp och få självförtroende. De positiva effekterna av yoga är många. Yogan lägger grunden för kroppskännedom, rörlighet, balans, styrka och koncentration. Yoga är en process som börjar med att utveckla dig själv och en strävan efter att upptäcka din egen potential, vilket också kommer att påverka andra.
- Yoga ger effekter kroppsligt och mentalt som är värdefullt att ta med sig in i vuxenlivet, därför är detta projekt med unga som målgrupp jätteviktigt, säger Nina.
Kursen är, tack vare stödet från Poskodstiftelsen, gratis och anmälan sker via skolsköterskorna på skolor i Göteborg.

Att mötas är viktigt

Möten - mellan individer, kulturer och över gränser - går som en röd tråd i de olika projekten i Öka innanförskapet. I många lokala projekt har idén varit att engagera befintliga medlemmar och andra ungdomar som träningskompisar, en form av fadderskap. Det resulterar ofta i möten och vänskap som sträcker sig även utanför träningslokalen.
- I de projekt där dessa möten involverar nyanlända blir mötet ofta en väg in i det svenska samhället. Det skapar nyfikenhet och nytänkande åt båda håll, säger Nina.

Läs mer om Öka innanförskapet