Ett av projekten inom Öka innanförskapet är Friskis&Svettis Södertäljes Framtiden som den här filmen handlar om. Längre ner finns fler projekt inom Öka innanförskapet!
Spela video

Det här är Öka innanförskapet

Öka innanförskapet drogs igång i början av 2016 och går i mål i mars 2018.  Syftet med projektet är att inkludera och inspirera unga människor som på olika sätt löper risk att hamna i utanförskap. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 12-18 år med funktionsnedsättning, i flyktingstatus eller i områden som är socioekonomiskt svaga.

Vi vill ge målgruppen chansen att röra på sig, uppleva rörelseglädje, inkluderas och skapa sig en aktiv och meningsfull fritid. Vi vill erbjuda träningsaktiviteter av olika slag men också lära oss mer. Genom att testa nya arbetssätt och modeller som skapar en långsiktighet kan vi fortsätta att jobba inkluderande även efter att projektet avslutats.

Tillsammans ökar vi innanförskapet!

Artiklar om projekt inom Öka innanförskapet