– Undersökningen visar att den nya vardagen kan inspirera till nya goda vanor. Har du väl testat att träna utomhus är det lätt att fastna. Du upptäcker att fördelarna är fler än corona-anpassningen, du får också frisk luft och förhoppningsvis lite dagsljus. Vi har utökat vår utomhusträning under 2020 och intresset är stort. Pass för egen utomhusträning finns nu också digitalt, säger Susanne Jidesten generalsekreterare Friskis&Svettis.
Glad tränare i röd friskiströja välter ett stort traktordäck framför sig.

Mer uteträning bland kvinnorna

Fler kvinnor har höga ambitioner för vinterträningen utomhus (43%) än män (34%). De yngsta kvinnorna, i åldrarna 18 till 29 år, är den grupp där flest (57%) planerar för mer vinterträning utomhus 2021. Undersökningen visar också att det finns skillnader mellan stad och land. Bland stadsbor i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar 41 procent att de kommer träna mer utomhus, medan motsvarande siffra för boende i övriga landet är 36 procent.

Utdrag från undersökningen:

Hur mycket planerar du att motionera utomhus vintertid 2021, jämfört med samma period föregående år?

  • 38 procent uppger att de planerar för mer vinterträning utomhus än föregående år (9% mycket mer och 29% något mer)
  • 5 procent uppger att de planerar för mindre vinterträning utomhus än föregående år (2% mycket mindre och 3% något mindre)
  • 49 procent uppger att de planerar för lika mycket vinterträning utomhus som föregående år
  • 43 procent av kvinnorna uppger att de planerar för mer vinterträning utomhus än föregående år (11% mycket mer och 32% något mer)
  • 34 procent av männen uppger att de planerar för mer vinterträning utomhus än föregående år (8% mycket mer och 26% något mer)
  • I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö uppger 41 procent att de planerar för mer vinterträning utomhus än föregående år (11% mycket mer och 31% något mer)
  • I övriga riket uppger 36 procent att de planerar för mer vinterträning utomhus än föregående år (8% mycket mer och 27% något mer)

Undersökningen är genomförd i samarbete med Kantar Sifo genom frågor till en slumpmässigt rekryterad webbpanel med svenska allmänheten 18–79 år som målgrupp. 1331 intervjuer har genomförts under fältperioden den 11 till och med den 14 december 2020.


Upptäck Friskis träningsnyheter 2021