– Vi påminner om att redan lite extra fysisk aktivitet gör stor skillnad för hur vi människor mår. Det gäller både fysiskt och psykiskt och hänger nära samman med sådant som koncentration, kreativitet och återhämtning. Därför kan rörelse göra stor nytta ur ett arbetsmiljöperspektiv, säger Susanne Jidesten.

Stora möjligheter till förändring

Pandemin påverkar livet i stort. Behov av fysisk distans gör att många aktiviteter uteblir, skärmtimmarna blir lätt fler och stillasittandet ökar. Det vinner ingen på. Via Kantar Sifo har Friskis undersökt svenska folkets träningsambitioner för i år. Här finns en god grund för en positiv förändring – 43 procent uppger att de vill röra sig mer.

Glöm inte rörelse-perspektivet

Friskis rekommendation är att alltid ha med rörelse-perspektivet.
– I arbetslivet handlar det om bemanning och schemaläggning, planering, val av arbets- och mötesformer. Att uppmuntra och underlätta aktiva rörelsepauser för alla som nu ökat sitt stillasittande och till rörelse som andrum och påfyllnad för alla som nu är under extra hög press, avslutar Susanne Jidesten.

Konkret vill Friskis&Svettis tipsa om

  • Att återkommande använda Friskis Timeout – perfekt för en kort rörelsepaus.
  • Att testa det urval av olika träningspass som finns i vår öppna onlineträning.
  • Införa rutiner som gå/stå-möten när och där det är möjligt.
  • Prata om vikten av rörelse i vardagen och understryka att all rörelse räknas.
  • Uppmuntra användning av friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Fler nyheter hittar du här