WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet i korthet

  • Rekommendationen är 2,5–5 timmar fysisk aktivitet i veckan.
  • För första gången understryks vikten av att all rörelse räknas. Det tidigare kravet på minst tio minuters aktivitet har ersatts av ”viss fysisk aktivitet är bättre än ingen”
  • De nya riktlinjerna lyfter fram fler hälsofördelar med fysisk aktivitet än tidigare.
  • Stillasittandet pekas, för första gången, ut som något vi tillsammans måste bryta.
  • Det är 10 år sedan rekommendationerna uppdaterades senast.

Friskis ”Alla kan göra något”

  1. Lokala beslutsfattare kan göra rörelse lätt och tryggt i människors närmiljö. Det handlar bland annat om bra belysning utomhus, tillgång till promenadstråk, parker och ytor för spontanmotion.
  2. Arbetsgivare kan underlätta rörelse i medarbetares vardag genom att ha med perspektivet vid bemanning, schemaläggning och val av mötesformer. Och påminna om friskvårdsbidraget.
  3. Nationella beslutsfattare, myndigheter och politiker, kan påminna allmänheten om vikten av fysisk aktivitet, anpassad till aktuella restriktioner.
  4. Motions-Sverige kan fullfölja det jobb vi accelererat, utveckla verksamheten för en ny verklighet. Bjuda på mer kunskap, inspirera och tillgängliggöra ännu mer träning både digitalt och utomhus.
  5. Och var och en av oss kan sätta ett kryss på handen. För att påminna oss själva och folk i vår närhet – om att all rörelse räknas.