Korta fakta om Friskis

  • 109 föreningar i Sverige (556 540 medlemmar, vilket är över 5 procent av Sveriges befolkning)
  • 42 föreningar i Norge
  • Övriga är Helsingfors, Mariehamn, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Paris, Luxemburg, London och Aberdeen
  • Största förening är Friskis&Svettis Stockholm med 98490 medlemmar och 17 anläggningar
  • Minsta Friskis-föreningen i Sverige är F&S Hällefors med 65 medlemmar