Det ansvar och det engagemang som kommer med att vara funktionär inom Friskis&Svettis är fantastiska redskap för att inkludera människor och minska utanförskap, berättar Nina Forsberg, projektledare för Öka innanförskapet. Och en förening som använt sig av just dessa saker för att inkludera sin målgrupp är Friskis&Svettis Skövde.

Från nyanländ till funktionär

Friskis&Svettis Skövdes projekt Friskis för fler, tillsammans är vi starka var ett samarbete med Skövde kommun och Västergötlands Idrottsförbund. Målgruppen var ungdomar med flyktingstatus och målet var att engagera dessa i både träningsverksamheten och funktionärsrollen.
– Det var viktigt för oss att deltagarna både stod i receptionen och var med på gruppträningen - att de fick båda delarna, säger Camilla Berglind som varit en av dem som drivit projektet.
Projektet avslutades i juni med en stor avslutningsmiddag där både funktionärer och deltagare var med. Deltagarna fick erbjudandet att fortsätta träna under sommaren - ett erbjudande som alla tackade ja till.

Vägen till en lyckad inkludering

När projektet drog igång fanns det dock en del utmaningar. Bland annat var det svårt att boka in möten. Deltagare missade träffar och hörde inte av sig.
– Det var ganska ostrukturerat, helt enkelt, berättar Camilla. Men en bit in i projektet ordnades ett möte där alla förutsättningar klargjordes. Vi pratade om vad det innebar att vara med i projektet. När du står i kassan har du samma skyldigheter som alla andra, samma ansvar.
Efter mötet märkte Camilla med kollegor en tydlig förändring. Några deltagare kände att projektets förutsättningar inte funkade för dem och valde att hoppa av. Men de som var kvar, vilket var de flesta, började dyka upp i tid och ta ansvar på ett helt nytt sätt. Camilla berättar stolt om en utvecklingen.
– De lärde sig kassan, fick koll på incheckningssystemet och blev alltmer modiga i rollen som värd. Många uttryckte också hur roligt det var att de fick chansen att träna sig på språket så mycket.
När Camilla funderar över nycklarna till projektets framgång kommer hon fram till två saker som hon tror var avgörande.
– Struktur och utportionerat ansvar. Det var viktigt med tydliga ramar, både för oss som höll i projektet och deltagarna. På så sätt var det lättare att utvecklas och hela tiden våga ta nästa steg.
Projektet har varit en framgång på många sätt. Just nu gör två av de tidigare deltagarna introduktion för att bli ordinarie värdar hos Friskis&Svettis Skövde.
– De har lärt sig så mycket under projektets gång, säger Camilla. Snart kommer de kunna stå ensamma i receptionen som vem som helst. Det är jätteroligt och gör mig så stolt!

Läs mer om Öka innanförskapet