Kort som gäller på alla anläggningar i hela föreningen

Autogiro bundet Årskort vuxen, 321kr/mån         Årskort vuxen, 3580kr
Autogiro bundet Årskort ungdom, 279kr/mån     Årskort ungdom, 3080kr
Autogiro bundet Årskort dagkort, 279kr/mån      Årskort dagkort, 3080kr
Autogiro bundet Årskort barn, 173kr/mån           Årskort barn, 1800kr

Autogiro obundet Årskort vuxen, 409kr/mån     Årskort senior, 2999kr   
Autogiro obundet Årskort ungdom, 329kr/mån  
Autogiro obundet Årskort dagkort, 329kr/mån    
Autogiro obundet Årskort barn, 209kr/månad     

Månadskort vuxen, 450kr
Månadskort ungdom, 350kr
Månadskort barn, 250kr

Klippkort vuxen (10ggr), 850kr
Klippkort vuxen (20ggr), 1500kr
Klippkort ungdom/barn (10ggr), 500kr


Kort som gäller endast i Norrtälje

Halvårskort vuxen, 2700kr
Halvårskort ungdom, 2100kr
Halvårskort dag, 2100kr
Halvårskort barn 1100kr

Kort som gäller på anläggningarna i Rimbo, Hallstavik och Väddö

Autogiro bundet Årskort vuxen, 290kr/mån         Årskort vuxen, 3200kr
Autogiro bundet Årskort ungdom, 229kr/mån     Årskort ungdom, 2480kr
Autogiro bundet Årskort dagkort, 229kr/mån      Årskort dagkort, 2408kr
Autogiro bundet Årskort barn, 173kr/mån            Årskort barn, 1800kr

Autogiro obundet Årskort vuxen, 378kr/mån     
Autogiro obundet Årskort ungdom, 317kr/mån  
Autogiro obundet Årskort dagkort, 317kr/mån    
Autogiro obundet Årskort barn, 209kr/månad     

Halvårskort vuxen, 2400kr
Halvårskort ungdom, 1800kr
Halvårskort dagkort, 1800kr
Halvårskort barn, 1100kr

Kombinerat kort för bad & träning

Norrtälje årskort
Vuxen                                            5680kr
Dag (pensionär/student)               4530kr
Ungdom                                        4080kr
Rimbo årskort
Vuxen                                            4500kr
Dag (pensionär/student)               3380kr
Ungdom                                        2980kr
Hallstavik halvårskort
Vuxen                                            3185kr
Dag (pensionär/student)               2365kr
Ungdom                                        2255kr

Allkort allt träning och bad hela kommunen 6780kr

Övriga kort och engångsbiljetter

Sommarkort 2021 (maj-augusti), 1000kr
FAR-kort, 750kr (gäller på den anläggning där man har haft instruktion)
Gyminstruktion (gäller ej FAR samt ungdom under 16 år), 150kr
Träningskort Sverige 12 mån (gäller träning på alla F&S i Sverige), 5400kr
Tvåföreningskort 12 mån (gäller i vår förening samt en förening i Stockholmsregionen), 5000kr  

Engångsbiljetter
Vuxen, 100kr
Ungdom (under 16 år), 60kr (se åldersgränser för mer info)
Gäst från annan Friskis-förening, 50kr