Kort som gäller på alla anläggningar i hela föreningen

Autogiro bundet Årskort vuxen, 321kr/mån         Årskort vuxen, 3580kr
Autogiro bundet Årskort ungdom, 279kr/mån     Årskort ungdom, 3080kr
Autogiro bundet Årskort dagkort, 279kr/mån      Årskort dagkort, 3080kr
Autogiro bundet Årskort barn, 173kr/mån           Årskort barn, 1800kr Autogiro bundet Årskort senior 272kr/mån         Årskort senior, 2999kr

Autogiro obundet Årskort vuxen, 409kr/mån       
Autogiro obundet Årskort ungdom, 329kr/mån  
Autogiro obundet Årskort dagkort, 329kr/mån    
Autogiro obundet Årskort barn, 209kr/månad     

Månadskort vuxen, 450kr             Klippkort vuxen (10ggr), 850kr            Månadskort ungdom, 350kr         Klippkort vuxen (20ggr), 1500kr Månadskort barn, 250kr               Klippkort ungdom/barn (10ggr), 500kr

Kort som gäller endast i Norrtälje


Halvårskort vuxen, 2700kr
Halvårskort ungdom, 2100kr
Halvårskort dag, 2100kr
Halvårskort barn 1100kr

Kort som gäller på anläggningarna i Rimbo, Hallstavik och Väddö

Autogiro bundet Årskort vuxen, 290kr/mån         Årskort vuxen, 3200kr
Autogiro bundet Årskort ungdom, 229kr/mån     Årskort ungdom, 2480kr
Autogiro bundet Årskort dagkort, 229kr/mån      Årskort dagkort, 2408kr
Autogiro bundet Årskort barn, 173kr/mån            Årskort barn, 1800kr

Autogiro obundet Årskort vuxen, 378kr/mån     
Autogiro obundet Årskort ungdom, 317kr/mån  
Autogiro obundet Årskort dagkort, 317kr/mån    
Autogiro obundet Årskort barn, 209kr/månad     

Halvårskort vuxen, 2400kr
Halvårskort ungdom, 1800kr
Halvårskort dagkort, 1800kr
Halvårskort barn, 1100kr

Kombinerat kort för bad & träning

Norrtälje årskort                                     Hallstavik årskort
Vuxen, 5680kr                                         Vuxen, 4150kr
Dag (pensionär/student), 4530kr          Dag (pensionär/student), 3150kr  
Ungdom, 3680kr                                     Ungdom, 2450kr

Rimbo årskort                                          Allkort - hela kommunen
Vuxen, 4650kr                                         Vuxen, 5680kr
Dag (pensionär/student),3480kr          Dag (pensionär/student), 4530kr
Ungdom, 2900kr                                     Ungdom, 3680kr   


Övriga kort och engångsbiljetter

Terminskort Bergshamra/Lännahallen, 700kr
Terminskort Skebobruk/Skebohallen, 700kr 
FAR-kort, 750kr (3 månader, gäller på alla anläggningar)
Gyminstruktion (gäller ej FAR samt ungdom under 16 år), 150kr
Träningskort Sverige 12 mån (gäller träning på alla F&S i Sverige), 5400kr
Tvåföreningskort 12 mån (gäller i vår förening samt en förening i Stockholmsregionen), 5000kr 

Engångsbiljetter
Vuxen, 100kr
Ungdom (under 16 år), 60kr (se åldersgränser för mer info)
Gäst från annan Friskis-förening, 50kr