Uppdatering 24/2

På presskonferensen den 24/2 förvarnade regeringen och FHM om att det kan komma (eller kommer) ytterligare restriktioner avseende antal människor på handelsplatser, butiker och gym. På presskonferens anger man att man utreder detta just nu. Vi har ingen mer information i nuläget.
Imorgon bitti har Riksidrottsförbundet kallat till möte som Friskis Riks deltar på. Riks återkommer när de vet mer om vad det innebär och från och med när det ska gälla. Först när vi har fått den informationen kan vi komma med mer information.

Nya direktiv från 10/1

Riksdagen har tagit beslut om den nya så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari. Regeringen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten därför beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Vi på Friskis Norrköping har sedan tidigare kraftigt begränsat antal personer i våra lokaler och behöver därför inte göra ytterligare begränsningar. Vi har valt att ha mer tillgänglig träningsyta per person och det kommer vi fortsätta med. Det finns nu tydligare riktlinjer på maxantal på anläggningen och det anslås vid ingången. Som tidigare så ansvarar du som tränar för att hålla avstånd till alla andra. Vi påminner också om att inte besöka oss om du har några som helst symptom. 

Maxantal

 • Ingelsta 200 personer
 • Vrinnevi 115 personer
 • City 170 personer

Maxantalet gäller hela anläggningen men i realiteten når vi aldrig upp till denna nivå då vi har tagit höjd i våra begränsningar och satt maxantalet betydligt lägre. Vi säkerställer maxantalet genom bokning och regelbundna kontroller. 

Bästa medlem – låt oss i styrelsen förklara

Varför kan jag inte frysa mitt träningskort?

Friskis Norrköping är en förening som ägs av medlemmarna. Det vill säga av dig och 14 000 andra och vi har alla ett gemensamt ansvar för vår framtid.

Styrelsen är vald att fatta de stora besluten och vi har det yttersta ansvaret för att förvalta din och övriga medlemmars del av Friskis på allra bästa sätt. Just nu handlar det om att överleva. Därför har vi tagit det tuffa beslutet att träningskorten inte kan frysas nu trots att verksamheten är begränsad.

Skälet är att en frysning av många medlemmars kort, eller en återbetalning, skulle äventyra hela vår ekonomi med en konkurs som värsta scenario. I nuläget behöver vi säkra vår ekonomiska överlevnad. Styrelsens arbete och åtgärder är fokuserade på att det ska finnas en stabil och stark förening att återvända till. Det är målet.

Vi har stor respekt för er som tycker att ni inte får valuta för medlemskap och träningskort, men vi ber om förståelse och gemensam uppslutning i mycket svåra tider. Det finns ett efter pandemin och vi arbetar för att skydda vår verksamhet, din förening och dess existens.

I väntan på att återigen få uppleva drivet i spinnsalen, svettiga skivstångspass, glädjen i dansen, småprat i gymmet och den leende jympan erbjuder vi alternativ träning för alla.

Med våra medlemmars säkerhet som högsta prio finns många alternativ till vår ordinarie verksamhet. Utepassen är fler med ett större och delvis helt nytt utbud. Det finns en mängd onlinepass för dig som vill träna hemma. Vi stänger inte lokalerna utan ger alla chans att boka tid för att gymma eller träna i lånad sal.

Vi finns här nu och vi vill fortsätta finnas kvar för dig även efter krisen. Stort tack för att du är med oss!

// Styrelsen för Friskis&Svettis Norrköping.

Det här gör vi

Det här gör vi

 • Vi minskar antalet möjliga deltagare på varje pass för att kunna ge varandra mer plats. Max 8 deltagare per pass. 
 • Inför bokning av gymträning.
 • Gymmen har möblerats om för att skapa större avstånd och utrymme.
 • De pass som kan köras utomhus körs utomhus och på våra inomhuspass har gjort anpassningar kring avstånd och redskap. 
 • Inga pass börjar och slutar samtidigt inomhus.
 • Seniorklubben fortsätter att vara på paus under hösten.
 • Enkeljympan fortsätter att vara på paus under hösten. 
 • Vi erbjuder mer träning utomhus.
 • För den som vill träna hemma erbjuder vi massor av träning online. 
 • Stänger möjligheten att duscha och byta om på våra anläggningar. Omklädningsrummen är öppna för att kunna nyttja toaletter och skåp.
 • Tar bort sittplatser och sociala ytor för att minimera tiden varje individ vistas på anläggningen.  
 • Gör fler kontroller på att alla använder trasor. 
 • Gör större ytor för för delar av anläggningen där vi ser att det kan uppstå trängsel. Exempelvis skoytor.
 • På Ingelsta och i City har vi kunnat lägga till ytterligare en, tillfällig, hantelyta för att minska risken för trängsel.
 • Stänger Klätterväggen på Vrinnevi då den inte kan rengöras av medlemmen efter användning. 
 • Pausar all träning vi bedriver i Skönbergahallen och Ramunderhallen i Söderköping samt i Parkskolan i Skärblacka p.g.a. av direktiv från Söderköpings kommun.

Det här gör du

 

 • Stanna hemma vid minsta symptom.
 • Håll avstånd till dina medmotionärer.
 • Tvätta händerna före och efter din träning.
 • Torka alltid av all utrustning före och efter användning. Detta är ett krav. 
 • Vistas inte på anläggningen längre än vad du verkligen måste.
 • Försök i möjligaste mån att välja en träningstid där det är färre som tränar. 
 • Duscha och byt om hemma. 
 • Hosta och nys i armvecket.

Friskis förhållningssätt

Friskis&Svettis förhållningssätt har hela tiden varit att ta ansvar i den speciella situation som råder och att följa myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi tar frågan på stort allvar och fortsätter att anpassa träningen med avstånd och maxgränser. Friskis&Svettis Norrköping utgår från Folkhälsomyndighetens och regionens rekommendationer kring hur vi ska agera med anledning av covid-19.

Våra anläggningar är öppna

Vi fortsätter hålla våra anläggningar öppna och gör allt vi kan för att skapa en säker träningsmiljö. Längre ner kan du läsa om vilka anpassningar vi gjort. 

Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att minska smittspridningen tar vi hänsyn till varandra på anläggningen. Tänk på att hålla avstånd till andra medlemmar och de som jobbar på anläggningen.

Omklädningsrum

Från 24/11 är våra omklädningsrum helt stängda.

Ditt träningskort

Frysningar

Den pågående pandemin påverkar vår förenings ekonomi, både i år och nästa år. Vi ser framför oss en långvarig situation. För att föreningen ska ha en möjlighet att överleva denna extrema situation har föreningens styrelse beslutat att inte frysa kort. vi hoppas att ni har förståelse för detta eftersom det möjliggör att det finns en förening att komma tillbaka till. 

Frysning mot läkarintyg

Precis som alltid finns möjlighet att frysa sitt kort mor läkarintyg. Har du en sjukdom eller en skada som hindrar dig från att träna så pausar vi ditt kort under den period som läkarintyget avser. 

70+

Folkhälsomyndihgheten tog den 22 oktober bort de särskilda råden för personer över 70 år. Det innebär att alla åldersgrupper nu omfattas av samma rekommendationer.  

Städrutiner

Vi har goda städrutiner och har utökat dem för att hålla bästa möjliga hygiennivå på anläggningarna.