Barn 2-12 år

Terminskort.

Barnkort -  265 kr/termin

Engångsbiljett

Barn engångs - 50 kr

Från det år man fyller 8 år får man med Barnkort/engångsbiljett följa med en vuxen på gruppträning utan redskap. Dock bör hänsyn tas till om man är fysiskt mogen för träningsformen. Den vuxne tar det fulla ansvaret för barnets träning.