Schema Genarps

Måndag    kl 19:30
   Jympa bas
   Eva-Britt N
 
Onsdag
   kl 20:00
   Jympa medel
   Åsa S
 
               
Genarpshallen, Norra Fäladsvägen 5, 247 71 Genarp
     

 Vårterminen startar tisdag 7 januari och avslutar söndag 31 maj