Vilken funktionärsroll är du intresserad av?

Om du svarat gruppträningsledare, vilken träningsform är du intresserad av?

Berätta kort om dig själv och varför du vill bli funktionär