Allmänna anpassningar och rekommendationer

Det här gör vi:

 • Ser till att det finns 10 kvm per person och anslår max antal besökare och antal deltagare på pass utifrån det. 
 • Stänger av bastus och uppmanar den som kan att byta om hemma.
 • Erbjuder ett varierat träningsutbud inne och digitalt.
 • Tillgodoser möjligheterna till handtvätt och avtorkning av redskap.
 • Uppmanar medlemmar att hålla avstånd till andra som tränar.

Det här behöver du göra:

 • Du som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma.
 • Om du inte är vaccinerad gäller särskilda allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Vi utgår från att du känner till och följer dessa.
 • Planera din träning och välj om möjligt tider när det är lugnare på gymmet
 • Torka av utrustning med trasorna du hittar i gymmet och i salarna.
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Handsprit är ett alternativ om du inte har tillgång till vatten.
 • Missa inte Friskis breda utbud av digital träning.
Besöksbarometern

Besöksbarometern

Håll koll på om det är trångt eller luftigt i gymmet.

Läs mer

Vaccinationsbevis

Idag omfattas inte verksamheter som Friskis av kravet på vaccinationsbevis men vid en situation med väsentligt ökad smittspridning och vårdbelastning, kan det som ett andra steg bli aktuellt. Vi förbereder därför nu vårt medlemssystem för att kunna tillmötesgå kravet.

För att undvika köer och ofrivilliga avbrott i träningen uppmanar vi dig som är vaccinerad att redan idag registrera ditt vaccinationsbevis i någon av våra receptioner.

Så här gör du:

 1. Ladda ner ditt vaccinationsbevis. Här finns info om hur du gör (länk e-hälsomyndigheten)
 2. Visa upp vaccinationsbevis och ID-handling i någon av Friskis receptioner. Se öppettider. 

Genom denna åtgärd kan du fortsätta träna utan avbrott ifall kravet om vaccinationsbevis införs.

Vi följer utvecklingen och myndigheternas riktlinjer för att minimera smittspridning och samtidigt bidra med rörelse, glädje och gemenskap.

Barn och ungdomar under 18 år behöver inget vaccinationsbevis. 

Personer som avråds från att vaccinera sig pga medicinska skäl behöver visa läkarintyg utfärdade av hälso- och sjukvårdspersonal som styrker detta för att kunna fortsätta träna ifall kravet om vaccinationsbevis införs.

Personer som inte är vaccinerade får frysa sitt kort utan kostnad ifall kravet om vaccinationsbevis införs. 

Övrig frysning kostar 100 kr för 90 dagar