Friskis anpassningar

 • Vi skapar möjligheter för distansering i våra lokaler.
 • Vi flyttar isär gymutrustningen för att skapa rymd.
 • Vi anpassar gruppträningspassen och minskar antal deltagare på dem.
 • Vi tillgodoser möjligheterna till handtvätt och avtorkning av redskap.
 • Vi uppmanar alla att byta om och duscha hemma.

Trygg gruppträning

 • Vi har minskat antalet platser på alla våra pass.
 • Vi rekommenderar alla att ta med egen matta på t.ex. Yoga.
 • Vi har anpassat passupplägget för de pass där vi använder träningsutrustning.
 • Vi erbjuder utomhuspass.
 • Vi har ett stort utbud av onlineträning för dig som vill träna hemma.

Det här behöver du göra

 • Begränsa din gymträning till max 90 minuter.
 • Välj tider då det är lugnare i gymmet.
 • Byt om och duscha hemma.
 • Tvätta händerna noggrant innan och efter träningen.
 • Rengör maskiner och redskap i gymmet efter dig.
 • Håll alltid avstånd till andra. Upplever du att någon står för nära, påpeka det.
 • Vänta utanför anläggningen om det är kö.

Generella råd från Folkhälsomyndigheten till dig som tränar

Du som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar. Då smittar du ingen annan.

 • Om du insjuknar under en idrottsaktivitet ska du gå hem direkt.
 • Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler.
 • Om möjligt, byt om hemma före och efter aktiviteter.
 • Torka av utrustning som används av flera efter användning. Exempelvis gymutrustning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Handsprit är ett alternativ om du inte har tillgång till vatten. Se till att handspriten innehåller minst 60 % alkohol.
 • Dela inte vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv.