Friskis anpassningar

 • Vi skapar möjligheter för distansering i våra lokaler.
 • Vi anpassar gruppträningspassen för att minska risk för smittspridning.
 • Vi minskar antal platser på gruppträningen.
 • Vi tillgodoser möjligheterna till handtvätt och avtorkning av redskap.
 • Vi erbjuder mer digital träning och utökar uteverksamheten.
 • Vi pausar den träning som vi inte har möjlighet att anpassa.
 • Vi stänger av dusch och bastu och uppmanar alla att byta om hemma.

Trygg gruppträning

 • Vi har minskat antalet platser på alla våra pass (fr.o.m. 24/11 gäller max åtta personer/pass).
 • Vi har lagt till extra tid mellan alla pass för att inte krocka med varandra vid in- och utpassering.
 • Ta med egen matta på de pass där vi använder träningsmatta, t.ex. Yoga.
 • Vi har anpassat passupplägget för de pass där vi använder träningsutrustning.
 • Vi har pausat pass där vi inte kan anpassa upplägg till önskvärd hygienstandard, t.ex. Box.
 • Vi erbjuder utomhuspass.
 • Vi har ett stort utbud av onlineträning för dig som vill träna hemma.

Trygg träning med PT

 • Vi håller avstånd - både mellan PT och dig som medlem och till andra medlemmar
 • Din PT ser till att träningsutrustning rengörs efter varje kund
 • För dig som tränar med PT så finns det möjlighet att ta ditt PT-tillfälle utomhus. 

Det här behöver du göra

 • Tvätta alltid händerna innan du börjar träningen.
 • Rengör maskiner och redskap när du har använt dem.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Byt om och duscha hemma.
 • Håll avstånd till andra medlemmar och värdar/personal.
 • Stanna hemma om du känner dig minsta krasslig. 

Generella råd från Folkhälsomyndigheten till dig som tränar

Du som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar. Då smittar du ingen annan.

 • Om du insjuknar under en idrottsaktivitet ska du gå hem direkt.
 • Håll ett avstånd till andra människor på idrottsplatser, i badhus, på gym och i andra träningslokaler.
 • Om möjligt, byt om hemma före och efter aktiviteter.
 • Torka av utrustning som används av flera efter användning. Exempelvis gymutrustning. Torka av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Handsprit är ett alternativ om du inte har tillgång till vatten. Se till att handspriten innehåller minst 60 % alkohol.
 • Dela inte vattenflaskor eller liknande som kan överföra saliv.