Det här gör vi:

  • Ser till att det finns 10 kvadratmeter per person och anslår max antal besökare utifrån det. 
  • Följer utvecklingen noga och ställer om snabbt vid behov.
  • Erbjuder ett varierat träningsutbud inne, ute och digitalt.
  • Tillgodoser möjligheterna till handtvätt och avtorkning av redskap.
  • Uppmanar medlemmar att hålla avstånd till andra som tränar.

Läs mer om lokala anpassningar och aktuellt träningsutbud i din förening. Du hittar alla föreningar här. 

Tänk fortsatt på att:

  • Hålla god handhygien.
  • Du som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma.
  • Torka av utrustning med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
  • Vi utgår från att du som är ovaccinerad känner till och följer de rekommendationer som berör dig.