Vår valberedning

Ulrika Borg 
Jerry Persson
Marie Lövestad