Medlemskap

13 år och äldre 250 kr
0 - 12 år 75 kr

Medlemskapet gäller per kalenderår.

Stora kortet vuxen

 

12 månader

3850 kr

4 månader  1975 kr
Dag 12 månader 1925 kr
Dag 4 månader 975 kr
Autogiro, ingen bindn. 299 kr/mån
Dag Autogiro ingen bindn. 149 kr/mån
   

Stora kortet jr/sr/stud

 

12 månader 2775 kr
4 månader 1425 kr
Dag 12  månader 1925 kr
Dag 4 månader 975 kr
Autogiro ingen bindn. 224 kr/mån
Dag Autogiro ingen bindn. 149 kr/mån

Jympakortet vuxen

 

12 månader 2200 kr
4 månader  1100 kr
Dag 12 månader 1100 kr
Dag 4 månader 550 kr
Autogiro ingen bindn. 169 kr/mån
Dag Autogiro ingen bindn. 85 kr/mån

Jympakortet jr/sr/stud

 

12 månader 1500 kr
4 månader 750 kr
Dag 12 månader 1100 kr
Dag 4 månader 550 kr
Autogiro ingen bindn. 119 kr/mån
Dag Autogiro ingen bindn. 85 kr/mån

Dagkort vuxen/jr/sr/studerande

Stort 12 månader 1925 kr
Stort 4 månader 975 kr
Stort AG ingen bindn. 149 kr/mån
Jympa 12 månader 1100 kr
Jympa 4 månader 550 kr
Jympa AG ingen bindn. 85 kr/mån

Familjejympa och Juniorfys

 

Terminsavgift 200 kr

 På familjejympan betalar medföljande vuxen endast medlemsavgift, inte aktivitetskort.

Prova-på-kortet


Stora kortet prova-på 3 veckor 300 kr

I prova på kortet ingår tre veckors medlemsskap.

Vid köp av valfritt aktivitetskort bjuder vi på ordinarie medlemsavgiften (f.n. 250 kr).

Engångsträning

 

Vuxen 75 kr
Jr/sr/stud 50 kr
Medlem i Friskis 50 kr

80+

Du som är 80+ tränar gratis hos oss. Du betalar endast medlemsavgiften på 250 kr per kalenderår.

Medlemsskap 

För att ditt träningskort ska vara giltigt måste du vara medlem i F&S Eslöv och erlägga en medlemsavgift på 250 kr/år (barn upp till 12 år betalar 75 kr/år). Denna avgift erläggs separat. För engångsbiljett och prova på kort krävs ej medlemsskap. Om du vill kan du lösa separat medlemsskap för 250 kr/år och få tillgång till våra medlemsförmåner.

 

Åldersgränser

Gym

Åldersgränsen för att träna på egen hand på gym är från det året man fyller 15 år, man är dock välkommen att träna tillsammans med målsman fr o m det år man fyller 13 år. För alla under 18 år krävs målsmans godkännande för att köpa gymkort och börja träna i gymmet.

Jympa

Till jympan är man välkommen i sällskap med vuxen (minst 20 år) från det året man fyller 10 år, på egen hand från året man fyller 12 år.

Spinning

Spinning är öppen i sällskap med vuxen (minst 20 år) från det året man fyller 10 år, på egen hand från året man fyller 12 år. OBS! Minimilängd för all spinning är 150 cm.

 

Du som är student

Du som studerar på högskola eller universitet har rabatt på våra aktivitetskort vid uppvisande av giltigt studentlegitimation eller intyg på att man studerar. Kostnaden blir då samma som om du varit junior/senior. Priset gäller i max 12 mån, därefter måste nytt intyg visas upp.

 

Betalning

Träningskorten köps på Svett(s)fabriken, antingen med betal/kreditkort eller via Swish samt via tecknande av autogiro.

OBS! Kortet är personligt och en värdehandling. Förlorat kort ersätts mot en administrativ kostnad av 50 kr.