Friskis&Svettis Eslöv

Det är svårt att dölja att Du har varit här
Vi är en ideell idrottsrörelse som erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

 

Vad menar vi med ideell?

Grunden är ett frivilligt engagemang från våra funktionärer. Vi är en medlemsstyrd organisation där årsmötet och medlemmarna beslutar om framtiden och utvecklingen. Vi har inga andra ägare än föreningens medlemmar. Vi drivs av vår verksamhetsidé, inte av att tjäna pengar. Blir det något överskott återinvesteras det i verksamheten.

 

Vad menar vi med lustfylld?

Det ska alltid vara roligt att träna på Friskis&Svettis. Lusten går före plikten, helt enkelt.

 

Vad menar vi med lättillgänglig?
Oavsett förutsättningar finns det plats för alla att träna hos Friskis&Svettis.