Senast uppdaterad 2021-09-28

– I Sverige består Friskis av 107 föreningar som är på tå. Under corona har vi, vid skärpta restriktioner, snabbt skruvat upp vår anpassning, liksom föreningarna nu möjliggör för fler att träna tillsammans på anläggning, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Faktum är att Friskis träningsutbud är rikare nu än före pandemin, då träningen både utomhus och digitalt har förstärkts. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen kontrollerat lokala Friskis-föreningar utifrån rådande restriktioner. Samtliga har fått godkänt, flera med en guldstjärna i kanten.

– Det ger en trygghet när vi nu öppnar upp, vi vet att vi har flexibilitet och snabbt kan ställa om vid behov. Nu välkomnar vi alla nya och gamla börjare att skräddarsy sin nya träningsrutin hos oss, avslutar Susanne Jidesten. 

Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september och inom Friskis förhåller vi oss till de lättade restriktionerna precis som samhället i övrigt.
 
Folkhälsomyndigheten påminner allmänheten om att det vilar ett stort ansvar på den enskilde att inte sprida smittsamma sjukdomar.
De nya allmänna råden till ovaccinerade är att fortsättningsvis hålla avstånd och undvika folksamlingar.
 
Friskis, som verksamhet, förutsätter att ovaccinerade känner till och följer dessa. Vi tar det ansvar som förväntas av oss som verksamhet och förutsätter att enskilda individer tar det ansvar som vilar på dem.