Senast uppdaterad 2021-12-01

Idag införs vaccinationspass vid offentliga tillställningar. Det omfattar inte oss på Friskis & Svettis i nuläget, men vi gör det vi kan genom att följa de restriktioner vi har. Vårt förhållningsätt under hela pandemin har varit att följa rådande restriktioner. 

Vi tar fortsatt frågan på stort allvar och har flexibilitet att ställa om snabbt vid behov.

Under det senaste året har vi fått kvitto på att de åtgärder vi vidtagit fungerar både från Länsstyrelsens många föreningsbesök och genom den studie som FHM har gjort med F&S Sthlm. Det ger oss trygghet i det fortsatta arbetet.

– I Sverige består Friskis av 107 föreningar som är på tå. Under corona har vi, vid skärpta restriktioner, snabbt skruvat upp vår anpassning, liksom föreningarna nu möjliggör för fler att träna tillsammans på anläggning, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Faktum är att Friskis träningsutbud är rikare nu än före pandemin, då träningen både utomhus och digitalt har förstärkts. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen kontrollerat lokala Friskis-föreningar utifrån rådande restriktioner. Samtliga har fått godkänt, flera med en guldstjärna i kanten.

Folkhälsomyndigheten påminner allmänheten om att det vilar ett stort ansvar på den enskilde att inte sprida smittsamma sjukdomar. 
De allmänna råden till ovaccinerade är att fortsättningsvis hålla avstånd och undvika folksamlingar.
 
Friskis, som verksamhet, förutsätter att ovaccinerade känner till och följer dessa. Vi tar det ansvar som förväntas av oss som verksamhet och förutsätter att enskilda individer tar det ansvar som vilar på dem.